Aktivity,  Výlety, Osoblažsko

Obec Liptaň


Části obce: Liptaň, Bučávka, Horní Povelice

Adresa úřadu obce: Obecní úřad Liptaň, Liptaň 149, Liptaň 793 96

Počet obyvatel: 483

Rozloha: 2024.62 ha

Hustota zalidnění: 22.92 obyv./km2

 

Liptaň, něm. Liebenthal. Ves založil Helembert de Turri, který ji postoupil r. 1256 olomouckému biskupu. Olomoucká kapitula prodala r. 1262 Liptaň osoblažskému rychtáři. Dále byla Liptaň biskupským lénem, ale v 16. stol. drželi ji biskupové s panstvím osoblažským přímo. Biskup Vilém Prusinovský stanovil roku 1570 Liptani roboty a biskup Stanislav Pavlovský pustil roku 1581 Liptaňským roboty pod plat. Roku 1480 připomíná se tu dědičně fojtsví. Roku 1882 vyhořela horní a v letech 1846 a 1847 dolní část vsi. Roku 1834 měla Liptaň 240 domů a 1883 obyvatel, roku 1930 262 domů a 1125 obyvatel Poutní farní kostel byl vystavěn v letech 1867-70. Obec Liptaň tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku. Je tvořena třemi sídly – Liptaň, Bučavka, Horní Povelice – o rozloze 2026 ha. Má odlišný charakter podhorské obce s nadmořskou výškou od 300 do 500 m, kterou má Strážný vrch na jehož severovýchodním svahu je lyžařský vlek v délce 250 m. Žije zde trvale 475 občanů, V obci jsou dvě restaurační zařízení.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie


je postaven z červených pálených cihel v novogotickém pojetí, připomíná slezskou cihlovou gotiku. Byl vybudován na místě původního gotického kostela sv. Vavřince v létech 1866 - 70, podle projektu arcibiskupského architekta Ing. Gustava Meretty. Posvěcen byl v roce 1875. Vchody do sakristií jsou zdobeny pískovcovými portály, tympanony a rozetami.

Bludný balvan

 

Jeden z největších bludných balvanů v české republice o rozměrech 220 x 130 x 120 cm a přibližné hmotnosti 4,7 tuny. Petrograficky se jedná o porfyrický biotitický granit (pozdně orogenní). Původem je pravděpodobně z jižního Švédska a na Osoblažsko byl ledovcem přesunut během sálského zalednění.

 

 

Rozhledna Strážnice

 

Rozhledna nabízí turistům pohled na Opolskou nížinu v Polsku, na město Prudnik, severovýchodní pohled na celou Osoblažskou rovinu s pohledem na obce Pitárné, Vysoká, hraniční přechod v Bartultovicích, dále Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice, Osoblaha, Bohušov a Rusín.

 

 

Úzkoroschodný parní vlak

 

Trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha zahájila provoz 14. prosince 1898, letos (2009) tedy slaví 111 let a její celková délka je 20,218 km. Na této trati dnes provozují dopravu dva dopravci. České dráhy, a.s., které zajišťují základní dopravní obslužnost a Slezské zemské dráhy, o.p.s., které zajišťují turistické vlaky.

Osoblažsko a Jesenicko

Osoblažský výběžek a blízké Jesenicko také skýtá další vidění hodné zajímavosti:

Osoblaha
zámek Slezské Rudoltice
Zlaté Hory
Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor

Rejvíz
Rozhledna Biskupská kupa
Poutní kostel Marie pomocné
a mnoho dalších


Zajímavé odkazy:

www.osoblazsko.com

www.mikroregion-osoblazsko.cz


www.liptan.cz


www.atelierdrak.estranky.cz